HENK WESTBROEK - BLAUWE OGEN

 

 

TEAM LATINO

Walfrido en Wilfredo, ook bekend als de “twins”, zijn twee ervaren muzikanten van de Belgische Latino-diva BELLE PEREZ. Tijdens één van haar concerten, in de Sportpaleis, hebben Willy and Wally, als gastartiesten, hun debuut als DOS CUBANOS gemaakt.

AUTEURSRECHTEN

 

BEKIJK CONCERT FOTO'S

FOTOGRAFIE PROJECTEN

OVERIGE FOTO'S

 

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Fotograafie.nl worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@fotograafie.nl

In geval van onrechtmatig gebruik van beelden zal een claim worden ingediend door enerzijds de fotograaf en / of de opdrachtgever. Inschakeling van een juridisch adviseur / advocaat zal niet worden geschuwd.

Publicatie

Vooraf gaande aan de publicatie dient toestemming gevraagd te worden. Bij publicatie van de foto('s) dient de naam van de fotograaf en de website te worden vermeld, Ray van Hoorn www.Fotograafie.nl of Unique Photo (Video)

Basislicentietarief

Het basislicentietarief voor mijn foto's is 250 euro per jaar, exclusief BTW. Op basis van vooraf gemaakte afspraken kunnen afwijkende tarieven worden afgesproken.

Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van Fotograafie.nl - Fotografie zijn de algemene voorwaarden van 2009 van de Fotografen Federatie van toepassing

© Copyright  Fotograafie.nl. Alle rechten voorbehouden | All Rights Reserved  Fotograafie.nl.

HET GOEDE DOEL OVERWERK